wybierz język:
szybki kontakt: +48 530 181 818

Menu

Partnerzy

Spawanie

Spawanie jest najpowszechniej stosowaną w przemyśle technologią łączenia metali.

Spawanie polega na połączeniu dwóch materiałów przy użyciu spoiwa lub bez; użyta spoina ma identyczne bądź zbliżone właściwości do spawanego materiału. W zależności od rodzaju spawanego materiału i założonego efektu, wykonywane jest spawanie MAG, spawanie MIG, spawanie MIG/MAG lub spawanie TIG.

Wykonujemy profesjonalne spawanie stali czarnej, nierdzewnej metodami MIG/MAG oraz TIG. Są one najczęściej wykorzystywanymi metodami spawania w przemyśle i gwarantują wysoką jakość oraz trwałość wytwarzanych spoin i łączonych elementów.

Spawanie MIG/MAG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Obojętnym gazem ochronnym, nie biorącym udziału w procesie spawania, jest najczęściej argon. Gaz osłonowy aktywny to zazwyczaj dwutlenek węgla. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, jeśli dobierze się druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali. Do zalet spawania MIG/MAG należy zaliczyć m.in.: dobrą jakość spoin; możliwość spawania różnego typu materiałów; niskie koszty; możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości; możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

W metodzie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym. Gaz ochronny jest gazem obojętnym i nie ma wpływu na proces spawalniczy. Zazwyczaj jako gaz ochronny stosowany się argon, który chroni przed utlenieniem nie tylko spoinę, ale i elektrodę. W metodzie TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego, tak jak w metodzie MIG/MAG. Wśród zalet spawania TIG należy wymienić m.in.: bardzo wysoką jakość i czystość spoin; możliwość spawania wielu różnych materiałów o szerokim zakresie grubości (nawet bardzo cienkich blach); brak rozprysku ciekłego; możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Spawanie stali czarnej, spawanie stali nierdzewnej i innych materiałów wykonujemy w naszym zakładzie w Pleszewie w Wielkopolsce, około 100 km od Poznania.

Park maszynowy

Spawanie wykonujemy na półautomatach spawalniczych firm Esab i Kemppi dla metody MIG/MAG oraz Kemppi i Sherman dla metody TIG.


Galeria