wybierz język:
szybki kontakt: +48 530 181 818

Menu

Partnerzy

Projektowanie CAD

Każdy zlecony projekt to dla nas wyzwanie, w które angażujemy tylko doświadczone osoby, posiadające niezbędną wiedzą i umiejętności wraz z praktyczną obsługą specjalistycznych programów komputerowych.

projektowanie CAD

W naszej codziennej pracy projektowej wykorzystujemy metodologię CAD, czyli Komputerowe Wspomaganie Projektowania, które pozwala nam szybko, efektywnie i tanio świadczyć usługi projektowe.

Wykonujemy projekty różnego rodzaju urządzeń i półfabrykatów dla przemysłu, np. obudowy maszyn. Projekty wykonujemy na podstawie dokumentacji powierzonej lub samodzielnie.

Rysowanie CAD polega na wykorzystaniu różnorodnych programów komputerowych do tworzenia dwu- lub trójwymiarowych (2D lub 3D) graficznych reprezentacji obiektów fizycznych. Oprogramowanie CAD może być wyspecjalizowane dla konkretnych zastosowań i wykorzystywane nie tylko w wielu gałęziach przemysłu, ale i np. w branży filmowej.

CAD podczas projektowania produktów i systemów dla przemysłu jest używany głównie do tworzenia szczegółowych, przestrzennych (3D) modeli bryłowych lub powierzchniowych fizycznych komponentów, a także też ich wektorowych rysunków 2D. CAD wykorzystywany jest również w całym procesie inżynierskim, od projektu wstępnego produktów, poprzez statyczne i dynamiczne analizy zespołów aż do definiowania metod ich wytwarzania. Pozwala to inżynierom na interaktywną, automatyczną analizę wielu wariantów projektu dla uzyskania jego optymalnej wersji przeznaczonej do produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby fizycznych prototypów. Znacznie przyspiesza to obliczenia niezbędne do uzyskania optymalnego kształtu i rozmiaru dla różnorodnych wyrobów czy systemów przemysłowych.

Najczęściej do Komputerowego Wspomagania Projektowania wykorzystuje się takie programy, jak AutoCAD, SolidWorks czy SolidEdge.

Metodologia rysowania CAD pozwala w dużym stopniu zredukować koszty rozwoju produktu, zwiększyć wydajność pracy, poprawić jakości wyrobów i przyspieszyć ich wprowadzanie na rynek. Ponadto zapewnia lepszą wizualizację produktu końcowego, jego podzespołów i ich części składowych. Ułatwia tworzenie szczegółowej dokumentacji projektu, obejmującej geometrię i wymiary, zestawienia materiałowe itp.

Oprogramowanie CAD dodatkowo oferuje większą dokładność, co redukuje liczbę błędów w procesie projektowym.


Galeria

projektowanie CAD
tworzenie dokumentacji CAD
projektowanie
tworzenie dokumentacji CAD